Vill du ha bästa chansen att få jobb?

Yrkeshögskolan ger allt fler jobb* och dessutom – fort!

Enligt en rapport, baserad bl a på enkätundersökningen, utgiven den 12 februari 2018, har:

 • 93 % av de yrkeshögskolestuderande som tog yrkeshögskoleexamen under 2016,
  var i arbete (när man sammanställde resultaten ett år senare);
 • 80% av dem fick jobb inom en månad efter avslutad utbildning;
 • 92% hade jobb inom 6 månader.
 • De utbildningsområdena som snabbast och säkrast gav anställning,
  var Teknik & tillverkning samt Data/IT .

 

* Jämför: För ca fem år sedan var resultatet att ca 86% av fd yrkeshögskolestuderande hade jobb
ett år efter sin yrkeshögskoleexamen och idag ligger den – på ca 93%. Det har skett en succesiv
förbättring under hela femårsperioden.

 

Alla utbildningar är matchade mot arbetslivets behov

Alla YH-utbildningar som finns har ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. På så sätt vet du att det finns jobb när du tar examen. En stor del av utbildningstiden är förlagd till en arbetsplats där du får utvecklas inom ditt yrkesområde i skarpt läge. Det ger dig både värdefull erfarenhet och ett bra kontaktnät, vilket betyder goda förutsättningar för framtida jobb.

Yrkeshögskolestuderande kommer snabbt ut i jobb. Redan innan utbildningen avslutades eller upp till en månad efter examen hade närmare 80 procent ett arbete och inom ett halvår efter examen hade drygt 90 procent ett arbete. Det visar statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan.

 

Yrkeshögskola i siffror

 • 91% av de studerande hade ett jobb året efter sin examen
 • Drygt hälften arbetar hos den arbetsgivaren de gjorde sin LIA (praktik) hos.
 • Nästan sju av tio hade ett arbete som överensstämde helt eller till största delen med deras utbildning.
 • Närmare nio av tio är nöjda med den utbildning de gått.

Fakta från rapporten ”Studerandes sysselsättning 2016”

 

Flera anledningar till att plugga på yrkeshögskola

1> Teori och praktik ger dig rätt kompetens
Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete).På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du kan ditt yrke ganska bra när du är klar med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

2> YH matchar dig mot arbetslivets behov
För att säkerställa att utbildningen inom yrkeshögskolan möter arbetslivet krav drivs de alltid i nära samarbete med arbetsgivare. De är aktiva både när det gäller planeringen och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser.

3> Kvaliteten kontrolleras
Yrkeshögskolan består av hundratals utbildningar som drivs av olika utbildningsanordnare runt om i landet. Varje utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även utövar tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

 

Vanliga frågor

Vad är det för skillnad på en högskoleutbildning och en yrkeshögskoleutbildning?

En högskoleutbildning har en annan ”akademisk nivå” och passar bra om man vill t ex vill studera vidare. Yrkeshögskoleutbildningarna är mer praktiskta och leder mot en specifik yrkesroll.

Kostar det något att läsa en yrkeshögskoleutbildning?

De allra flesta utbildningarna är kostnadsfria, och alla är berättigade till studiemedel från CSN.

Vad är LIA?

YH-utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en arbetsplats, som eleven har valt. Det kallas Lärande i arbetslivet (LIA) och utgör oftast upp till en tredjedel av utbildningstiden. Genom LIA får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som kan leda till jobb direkt efter examen.

Vad får jag för examen?

Efter avslutad examen erhåller du en följande examina: Yrkeshögskoleexamen, om utbildningen omfattar minst 200 yh-poäng. Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, om utbildningen omfattar minst 400 yh-poäng samt innehåller minst 25% LIA och ett examensarbete.

 

Vill du har mer information om yrkeshögskola?
www.yhguiden.se
www.yrkeshogskolan.se

 

Näringslivet samverkar

… samverkan sker på många olika sätt.

Dessa företags som nämns här

 • har varit med och utvecklat utbildningarna
 • har varit med i ansökan till MYH
 • är engagerade i skolans ledningsgrupp
 • är engagerade i skolans undervisning
 • tar emot studenter på LIA
 • anställer studenter efter examen

 

Alfing i Älmhult AB, AMS Sweden AB, AP&T i Lagan, ARCC Utbildning AB,Din Maskin AB, Emballator Lagan Plast AB, EMC AB, Enertech AB, Hedin AB, Henjo Plåtteknik AB, HP Tronic AB, INP Förpackningar AB, KD Feddersen Norden AB, K-bemanning AB, Lagan Plåtprodukter AB, Nordiska Hiss AB, One Partner Group AB, PMU AB, Ravema AB, SP Maskiner AB, Specma Component AB, Staples Sweden AB, Sysmec AB, Wipro I.E AB, Tecnau AB, Electrolux AB, Strålfors Postnord AB, Kalmar AB, Svetruck, Ljungby Maskin, Lego Jouren AB, AxMek AB, Elme Spreader,  Herber Enginnering, Mekana, Motoman, Hammarplast, Swedrive AB, Wexiödisk, Willo, Texo med flera.