80 veckors Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng.

Exempel på olika yrkesroller som utbildningen leder till kan vara
Resande servicetekniker, automationstekniker på maskiner, servicetekniker för hissar, automationstekniker inom el, drift- & underhållstekniker, reparatör inom vitt skilda branscher.
Utbildningens inriktning är mot maskiner (ej fordon).

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:
Kunna fungera som serviceingenjör och automationstekniker i både stora och små företag eller som resande serviceingenjör med hela världen som arbetsfält.

Yrkeshögskolan