Certifierad Hydrauliktekniker CETOP

OBS! Denna utbildning startar tidigast hösten 2018. 

 

Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att:
- Arbeta som tekniker på hydrauliska och pneumatiska anläggningar med elektriska styrsystem.
- Medverka vid konstruktionsarbete på hydrauliska anläggningar.
- Inse möjligheter och begränsningar i egen kompetens.
- Upprätta och genomföra relevant underhållsplan för hydraulsystem.
- Använda en arbetsmetodik som minimerar risk för skada på person, anläggning och miljö.
- Aktivt delta i arbetsplatsens kvalitets-, miljö och förbättringsarbete.
- Genomföra certifierande prov enligt hydraulik och pneumatikföreningens krav.

El-styrteknik, 40 poäng
Hydraulik grund, 30 poäng
Hydraulik fortsättning, 30 poäng
Pneumatik, 10 poäng
Examensarbete, 20 poäng
Verkstadsteknik, 10 poäng
Kvalitet - Miljö - Arbetsmiljö, 10 poäng
LIA, lärande i arbetslivet, 50 poäng

Broschyr om utbildningen som .

IRC yrkeshögskola Garvaren 341 60 Ljungby. 0372 - 78 00 10
info(a)ircyh.se 

Ansökan

Har du frågor kring ansökan? Kontakta oss på telefon eller mail.