Framtida yrken

Utbilda dig till ett spännande yrke.

Hydraulikmontör, hydraulikreparatör, resande servicetekniker som behärskar hydraulik och tillhörande styrteknik.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:
- Arbeta som tekniker på hydrauliska och pneumatiska anläggningar med elektriska styrsystem.

- Medverka vid konstruktionsarbete på hydrauliska anläggningar.

- Inse möjligheter och begränsningar i egen kompetens.

- Upprätta och genomföra relevant underhållsplan för hydraulsystem.

- Använda en arbetsmetodik som minimerar risk för skada på person, anläggning och miljö.

- Aktivt delta i arbetsplatsens kvalitets-, miljö och förbättringsarbete.

- Genomföra certifierande prov enligt hydraulik och pneumatikföreningens krav.