Smart Lagerautomation – 85 yhp

 

Den här utbildningen riktar sig främst till dig som jobbar inom lager och logistik och som vill utvecklas i din roll eller kanske byta bana i arbetslivet. Många företag är inne i en period av automatisering och digitalisering av sin lager- och logistikverksamhet vilket medför att kompetensbehovet inom dessa områden ökar i snabb takt.

 

Utbildningens fokus ligger på olika typer av lagerautomationer på marknaden och tekniska delsystem till dem samt förståelse för och användning av lagerhanteringssystem och styrsystem för automation.

 

I övrigt får du kunskaper inom PLC, sensorteknik, förebyggande och löpande underhåll för mekatroniska system och enklare felsökningar i dessa, produktionsekonomi och LEAN-filosofins användning inom automatiserade lager.

 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg för att underlätta kombinationen mellan arbete och studier. Undervisningen sker på Campus Ljungby.

Utbildningen genomförs i huvudsak på svenska men engelska förekommer också både avseende föreläsningar och litteratur.

 

Utbildningen innehåller följande kurser:

  • Automatisering och lagerteknik
  • Lean Production
  • Mekatronik, underhåll och felsökning
  • Produktionsekonomi
  • Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

 

Denna utbildning genomförs i samverkan mellan IRC Ljungby och Campus Ljungby.
Du läser mer om start med mera och ANMÄLER dig på www.campusljungby.se 

 

Här kan du ladda ner en PDF om utbildningen