Industriautomation – 35 yhp

Utbildningen riktar sig till dig
som vill vidareutveckla dig inom automation kring maskiner på industri

xxx

Förkunskapskrav
Yrkeserfarenhet minst 3 månader på heltid inom yrkesområdet ”service, automation- eller underhållsteknik”, tekniska montörer, testare eller liknande yrkesroller.

 

Utbildningens innehåll

  • Uppbyggnad och funktion av mekatroniska system
  • Teori och praktisk programmering på mekatroniska system inom industrin
  • Felsöka, korrigera och optimera automatiserade system
  • Analysering av mjukvara och hårdvara för att maximera resursutnyttjande och automatiseringsgrad
  • Välja lämpad mekatronisk lösning ur hållbarhets- och energisynpunkt
  • Lagar och regler för operatörssäkerhet, arbetsmiljö och HMI

 

Utbildningens upplägg
Nästa start är 8 december  2022.
Detta är den sista starten av denna utbildningen.

Anmäl ditt intresse HÄR

 

Utbildningen består av ca 16 lärarledda utbildningsdagar och
ca 16 självstudiedagar som du gör när du själv vill.

Inför start av utbildningen får ni som deltagare vara med och bestämma hur ni vill att utbildningsdagarna skall förläggas så det passar ihop med ert arbeta. Tidigare starter av utbildningen har varit i skolan torsdag-fredag varannan vecka.

 

Utbildningen ingår i Yrkeshögskolan koncept ”Korta kurser för yrkesverksamma”.
Utbildningen är berättigad att söka bidrag/lån från CSN om man vill.

 

Här kan du ladda ner en PDF om utbildningen.