Industriautomation – 35 yhp

Utbildningen riktar sig till dig
som vill vidareutveckla dig inom automation kring maskiner på industri

xxx

Förkunskapskrav
Yrkeserfarenhet minst 3 månader på heltid inom yrkesområdet ”service, automation- eller underhållsteknik”, tekniska montörer, testare eller liknande yrkesroller.

 

Utbildningens innehåll

  • Uppbyggnad och funktion av mekatroniska system
  • Teori och praktisk programmering på mekatroniska system inom industrin
  • Felsöka, korrigera och optimera automatiserade system
  • Analysering av mjukvara och hårdvara för att maximera resursutnyttjande och automatiseringsgrad
  • Välja lämpad mekatronisk lösning ur hållbarhets- och energisynpunkt
  • Lagar och regler för operatörssäkerhet, arbetsmiljö och HMI

 

Utbildningens upplägg
Hösten 2021 – mitten av november startar första kursen med plats för 8 deltagare
Sen vår eller tidig höst 2022 startar andra starten med plats för 9 deltagare
Mitten av november 2022 startar tredje och sista chansen att delta med plats för 9 deltagare

 

Anmäl ditt intresse till någon av starterna så snart du vet när du vill delta!
Anmäl dig på mail till info@ircyh.se

 

Utbildningen består av ca 17 lärarledda utbildningsdagar och
ca 17 självstudiedagar som du gör när du själv vill.

Inför start av utbildningen får ni som deltagare vara med och bestämma hur ni vill att utbildningsdagarna skall förläggas så det passar ihop med ert arbeta.

 

Utbildningen ingår i Yrkeshögskolan koncept ”Korta kurser för yrkesverksamma”.
Utbildningen är berättigad att söka bidrag/lån från CSN om man vill.

 

Här kan du ladda ner en PDF om utbildningen.