El-styrteknik 40 poäng

Kursen innehåller teorier och praktiska övningar kring likström, växelström, mätteknik, beräkning av elektriska storheter, säkerhet samt lagar och förordningar. Kursen innehåller även teori och praktik kring PLC-system, fältbussystem och elektrisk styrning av hydrauliska system.

 

Avancerad Hydraulik 30 poäng
Kursen ger kunskap om teorier och principer för hydraulik. Efter genomgången kurs skall de studerande känna till standarder, formler, symboler, schema, komponenter, vätskor, föroreningskontroll, slangar, rör, och kopplingar. Studenten ska ha färdighet att utföra grundläggande beräkningar inom hydraulik samt utföra justeringar och enklare felsökning. I kursen ingår teoretiska och praktiska prov för hydrauliktekniker enligt europeisk certifiering ”CETOP” nivå 1. Kursen ger kunskaper motsvarande svensk certifiering ”operatör” och ”montör” enligt Svenska hydraulik och pneumatikföreningen.

 

Avancerad Hydraulik fördjupning 30 poäng
Kursen ger kunskaper och färdigheter att genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll på hydrauliksystem. Innehållet i kursen består av mätteknik, proportionalteknik, lastkännande system, hydrostatisk framdrivning och styrning samt elektrisk styrning av hydraulsystem. I kursen ingår teoretiska och praktiska prov för hydrauliktekniker enligt europeisk certifiering ”CETOP” nivå 2 och 3. Kursen ger kunskaper motsvarande svensk certifiering ”underhållstekniker” enligt Svenska Hydraulik och Pneumatikföreningen.

 

Avancerad Pneumatik 10 poäng
Kursens mål är att ge grundläggande kunskap om teorier och principer gällande pneumatik inom industriapplikationer. I kursen ingår teoretiska och praktiska prov för hydrauliktekniker enligt europeisk certifiering ”CETOP” nivå 1.

 

Examensarbete 20 poäng
Kursens syfte är att ge studenten erfarenhet av att självständigt driva ett projekt med inriktning mot  hydraulik. Efter kursen ska studenten ha grundläggande kunskaper i projektarbete och färdighet att dokumentera ett projekt på ett strukturerat sätt.

 

Verkstadsteknik 10 poäng
Kursen säkerställer att studenten har de grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att kunna fungera i rollen som underhållstekniker. Kursen innehåller teori, praktik och säkerhet inom områdena, mätteknik, handhållna maskiner, handverktyg, skruvförband, gängning, borrning och grundläggande mekanik.

 

Kvalitet och arbetsmiljö 10 poäng
De studerande ska efter kursen förstå syften och principer för moderna ledningssystem för Kvalitet, Lean Production och Miljö. Studenterna ska ha kunskaper om Arbetsmiljö och Säkerhet samt styrande lagar och förordningar inom området. I kursen ingår ergonomi och säkra lyft.

 

LIA Lärande I Arbetslivet 50 poäng
Kursen skall innehålla praktik relevant till utbildningens innehåll och mål. Detaljinnehållet i respektive LIA-kurs kan skilja sig beroende på den studerandes intresse, mål och erfarenhet. Kursen redovisas både muntligt och skriftligt inom kursen Kommunikation.