I takt med att tillverkningen automatiseras höjs kraven på att maskiner och utrustning underhålls och fungerar. Den pågående digitaliseringen av svensk industri skapar nya utmaningar och därmed behövs fler tekniker med rätt kompetens för de nya arbetsuppgifterna.

 

Det råder stor kompetensbrist idag inom automatisering, digitalisering och robotisering inom industrisektorn och de kräver fler tekniker med bred kompetens inom områdena. Omställningen för företagen skapar ett stort nyrekryteringsbehov av yrkesrollerna.

 

Svensk industri står också inför en betydande generationsväxling samtidigt som färre ungdomar söker sig till tekniska och industriinriktade program på gymnasieskolan.

 

Företagen har redan idag svårt att hitta kompetenta medarbetare så arbetsmarknaden ser väldigt ljus ut framåt.

 

Här är några exempel på olika yrkesroller som du kan få efter utbildningen…
Resande servicetekniker, automationstekniker på maskiner, servicetekniker för hissar, automationstekniker inom el, drift- & underhållstekniker, styr- och reglertekniker, reparatör inom olika branscher och många fler.

 

Det finns många lediga jobb i branschen, sök exempelvis på dessa sidor
Jobbsafari
Indeed
Blocket jobb
Teknikjobb
Arbetsförmedlingen
Careerbuilder
Manpower