Den generella bilden av nyrekrytering inom industrin gäller även för hydrauliktekniker specifikt. Hydraulik och pneumatik utgör nyckeldelar i den svenska industrins automatiserade produktionsanläggningar, samt i fordons- och maskinexporten. Den tekniska utvecklingen, som automatisering och ökat elektronikinnehåll i systemen, gör att yrkesrollen blir allt mer komplex och kräver mer specifik och bred teknisk kompetens.

 

Den ökade mekaniseringsgraden och en större internationell marknad för hydraulik har lett till en kraftig omsättning för hydraulikföretagen.

 

Möjligheterna till arbete för hydrauliktekniker bedöms som väldigt goda de kommande åren och här finns också en stor generationsväxling som kräver nya kompetenta medarbetare.

 

 

Ta steget in i ett spännande framtidsyrke med oändliga möjligheter, du får näst intill obegränsade utsikter att jobba med allt från fordon, maskiner, vindkraft till oljeplattformar eller inom tillverkningsindustrin.

 

Här är några exempel på olika yrkesroller som du kan få efter utbildningen…

Automationstekniker hydraulik, serviceingenjör hydraulik, hydrauliktekniker, hydraulikkonstruktör, hydrauliksystemtekniker mm.