Fördjupning i yrkesrollen 10 poäng
Kursen ger den studerande en bred och fördjupande bild av vad yrkesrollen kan innebära i olika branscher och arbetslivets krav på  yrkesrollen.

 

Engelska för Servicetekniker 20 poäng
Kursen ger färdigheter i engelsk konversation, läs- och skrivförståelse med inriktning mot teknik. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna läsa och förstå engelskspråkig facklitteratur inom för utbildningen relevanta teknikområden, skriva tekniska rapporter och instruktioner samt känna sig säker i muntlig konversation.

 

Ellära och elektronik 60 poäng
Kursen omfattar elsystemets uppbyggnad, funktion, risker, lagar, standarder och påverkan på elektronisk utrustning.

 

Mekanik  och verkstadsteknik 55 poäng
Kursen omfattar ritningsläsning, maskinelement, mekanik, bearbetningsmetoder, mätteknik och svetsmetoder.

 

Hydraulik – Pneumatik 35 poäng
Kursen ger de studerande kunskaper i hydraulik och pneumatik samt visar på likheter och skillnader mellan dem. De studerande får en teoretisk bakgrund kombinerad med praktik i laboratoriemiljö. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna läsa och förstå hydraulik- och pneumatikscheman och redogöra för uppbyggnad och funktion av vanligt förekommande komponenter och system samt deras behov av service och underhåll. De skall också behärska felsökning med stöd av scheman.

 

PLC – Automation 60 poäng
Kursen innehåller praktisk programmering i olika PLC-system. Användning, hårdvara och mjukvara samt programmeringsspråk med inriktning på industriella applikationer. Efter genomgången kurs har de studerande kunskaper om grunderna och principen för PLC-systems användning, uppbyggnad, funktion och programmering. Utifrån en funktionsspecifikation kunna programmera eller, i befintligt program, ändra ett PLC-system.

 

Kvalitet – Miljö – Arbetsmiljö 20 poäng
De studerande skall genom kursen förstå syften och principer för moderna ledningssystem för Kvalitet, Miljö, och Arbetsmiljö. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna redogöra för syftet med Ledningssystem för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. De studerande skall också ha förståelse för fördelarna med ett processbaserat verksamhetssystem.

 

Kommunikation, ledarskap och projektkunskap 20 poäng
Kursen utvecklar förmågan att kommunicera i tal och skrift, ger träning och kunskap för att leda en grupp och samarbeta på olika nivåer och teorier och praktiska övningar kring projektledning.

 

Examensarbete 20 poäng
De studerande planerar, konstruerar och bygger en produkt där man använder färdigheter från kurserna som ingår i utbildningen. De studerande kan välja mellan att arbetar i grupper eller enskilt och resultatet redovisas muntligt, visuellt och en skriftlig dokumentation som också görs på engelska.

 

LIA Lärande I Arbetslivet, totalt 100 poäng – fördelat på 4 perioder
De studerande skall på en LIA-arbetsplats träna upp sin analytiska förmåga, tillämpa helhets- och systemperspektiv och ta ansvar. Den arbetsplatsförlagda utbildningen skall ge en hög grad av förtrogenhet med arbetslivet. Samtliga LIA-perioder redovisas både muntligt och skriftligt.