Arbeta som IT-infrastrukturteknikerFramtida yrkesrollerUtbildningens kurserBehörighetskrav

IT-infrastrukturtekniker – moln & säkerhet

2-årig Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng.   ANSÖK HÄR

 

Arbeta som IT-infrastrukturtekniker

Vill du vara med och forma IT-branschen och driva verksamheters IT-utveckling in i framtiden? I takt med att digitaliseringen ökar behövs fler med kompetenser inom infrastruktur, molntjänster och säkerhet i alla samhällets delar.

 

Har du ett IT-intresse? Är du en naturlig problemlösare? Vill du ha en bred och omväxlande roll i framtiden? Då är utbildningen IT-infrastrukturtekniker rätt val för dig!

 

Utbildningen ger dig en bred grundkompetens med en fördjupning inom två områden med störst tillväxt framöver – moln och säkerhet. Du får kunskaper inom installation, implementering, drift och underhåll av system och nätverk.

 

Utbildningens genomförs i nära samarbete med näringslivet och pedagogik bygger på en stark koppling mellan teori och praktik. Lärande i arbetslivet (LIA) utgör en fjärdedel av utbildningen. Under 20 veckor får du möjlighet att utveckla dina kunskaper på en verklig arbetsplats – samtidigt som du skapar dina kontakter för en framtida anställning.

 

Detta är vad företagen själva har att säga om utbildningen IT-infrastrukturtekniker:

”Vi har behov av tekniker med bred kunskap inom IT. Vårt företag och våra anställda måste ha en kunskapsnivå som är i linje med denna utbildning – individen behöver förstå både helheten och detaljerna inom IT.”

 

”Det är ett jättebehov inom IT idag i alla dess former. Det är svårt att anställa medarbetare och att rekrytera från just YH är ett väldigt bra sätt att få in det vi söker.”

 

”Utbildningen ger en bra grund för yrket som vi er en växande marknad för, men också utmaningar i att rekrytera. Kunskaperna utbildningen ger, med inriktningen moln och säkerhet ligger helt rätt i tiden.”

 

”Vi har stora utmaningar i vår rekrytering av tekniker i våra team. Denna utbildning matchar väl mot våra behov, nu och i framtiden.”

 

”Denna utbildning ger en bra grund och satsar på de områden som marknaden rör sig åt; molntjänster, säkerhet och automation. Dessa är drivande områden just nu och vi ser att de kommer vara det i framtiden.”

 

Så tveka inte – branschen väntar på dig!

upp

Framtida yrkesroller

Här är några exempel på yrkesroller du kan få efter utbildningen…

IT-infrastrukturtekniker, IT-tekniker inom molntjänster, teknisk konsult inom IT-infrastruktur, drifttekniker, nätverkstekniker, IT-konsult inom IT- och informationssäkerhet, Cloud Advisor, operations manager inom IT, supporttekniker med flera.

 

upp

Utbildningens kurser

Nätverksinfrastruktur, 40 poäng
Kursen ger kunskaper om nätverkskomponenter, installation och konfigurering av aktiva nätverkskomponenter som switchar, routrar och andra element, felsökning och utföra förbättringsåtgärder.

 

Hårdvara och virtualisering, 40 poäng
Kursen ger kunskaper och kännedom om hårdvara, server och virtualisering.

 

Automation, 40 poäng
Kursen ger en introduktion till generella skriptspråk, Phyton, Powershell och Bash samt en överblick hur dessa kan användas för att hantera olika typer av lösningar vid automatisering av infrastruktur.

 

Molntjänster, 60 poäng
Kursen ger kunskaper om olika tjänstemodeller för molnbaserade infrastrukturlösningar och hur man på bästa sätt kan utnyttja molnet utifrån effektivitet och minska kostnader. Hantera konton och säkerhetsidentiteter i Office 365 och Google Workspace.

 

Säkerhet 1 – Hårdvara och virtualisering, 25 poäng
Kursen ger kunskaper om olika säkerhetsrisker, integritetsfrågor, systemövervakning och förståelse för vikten av kontinuitetshantering  och backup.

 

Säkerhet 2 – Nätverksinfrastruktur, 25 poäng
Kursen ger kunskaper kring nätverkssäkerhetsbrister, förstå och hantera säkerhetskrav och analysera komplexa IT-miljöer ur ett säkerhetsperspektiv.

 

Säkerhet 3 – Moln, 25 poäng
Kursen ger kunskaper om säkerhet för molninfrastruktur gällande integrerade molnautentiseringssystem, säkerhetsrisker, integritetsfrågor och vid drift av tjänster i publika nät.

 

Projektkunskap och kommunikation, 15 poäng
Kursen ger kunskaper och färdigheter för att medverka i agila projekt och affärsmässig kommunikation ur flera aspekter och via olika kanaler såväl som internt och externt.

 

Fördjupning i yrkesrollen, 10 poäng
Kursen ger den studerande en bred och fördjupande bild av vad yrkesrollen kan innebära i olika branscher och arbetslivets krav på  yrkesrollen.

 

LIA, lärande i arbetslivet, 100 poäng
LIA – ”Lärande i arbete” är arbetsplats förlagd praktik i 2 perioder under år 2.

 

Examensarbete, 20 poäng
Kursens syfte och mål är att i examensarbetet visa förvärvade kunskaper i ett självständigt projekt som gärna får vara kopplat till en arbetsplats med en fördjupning inom ett specifikt ämnesområde.

 

upp

Behörighetskrav

Särskilda förkunskaper:
För att den studerande ska kunna tillgodoföra sig utbildningen på bästa sätt krävs följande förkunskaper: Verifierade antingen med Betyg eller Yrkeserfarenhet.

 

Särskilda förkunskaper verifierade med betyg, lägst E/3/G i Engelska 6 och minst EN av dessa kurser
eller motsvarande kunskaper

 

Datorteknik 1a

Dator- och nätverksteknik

Nätverksadministration

Nätverksteknik

 

 

Särskilda förkunskapskrav – motivering
Det är en stor fördel om man har dokumenterade IT-kunskaper, speciellt kring dator och nätverksteknik. Har man förkunskaper inom IT är det lättare att tillgodoräkna sig alla kurserna.

 

Saknar du behörighet?

 

Har du inte gått ”rätt” linje och  gymnasiekurser? Ingen fara! Det finns även andra sätt att bli behörig till utbildningen:

 

Validering

Genom validering kan vi identifiera och bekräfta den faktiska kompetensen du har, oavsett var eller hur den har utvecklats. Genom validering kan allt du har lärt dig genom formell utbildning, arbete och fritidssysselsättning tas i beaktande och vara till nytta i göra dig behörig till utbildningen. Läs mer på yrkeshögskolans sida om validering.

 

Behörighetsgivande förutbildning

Vi erbjuder dig att i din egen takt läsa in material som motsvarar de kunskaper du behöver för att bli behörig. För att bli behörig på detta vis krävs att du skriver ett behörighetsprov. Du anmäler intresse för den behörighetsgivande förutbildningen i din ansökan och får därefter tillgång till materialet. Den 8:e maj hålls behörighetsprovet.

 

Behörighet till yrkeshögskolan:
I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

 

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

 

upp