Utbildningarna matchar arbetslivets behov

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet.

 

 

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Du möter dem på föreläsningar, i projekt och på din praktik (LIA).

Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras.

För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen.

 

Fakta

  • De flesta utbildningarna är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel.
  • Du kan välja mellan 16 olika utbildningsområden och hundratals olika yrkesinriktningar.
  • LIA innebär att du utbildas i skarpt läge ute på en arbetsplats.
  • Yrkeshögskolan består av många olika utbildningsanordnare (skolor) runt om i landet.
  • Utbildningarna bedrivs av privata utbildningsföretag, kommuner, landsting och universitet/högskolor.
  • Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.
  • YH-studerande får ofta jobb direkt efter examen.

Praktik – Lärande i arbete (LIA)

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik på de flesta utbildningarna. Praktiken kallas LIA och är förlagd ute på en arbetsplats. Under LIA-perioderna utbildas du på arbetsplatsen under handledning av arbetsgivaren. Det innebär att du får vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö.

Redan under utbildningen får du arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter examen. LIA:n ingår i utbildningens kursplan och har satta kursmål som du ska uppnå.

Alla utbildningar som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen och omfattar 400 YH-poäng (motsvarar två års heltidsstudier) eller mer innehåller minst 25 procent LIA.

 

Kontakta skolan för information om hur LIA:n organiseras och hur stor del av utbildningstiden som är LIA på den utbildning du är intresserad av.

 

Visste du att…

  • Många arbetsgivare handplockar sina medarbetare direkt från yrkeshögskolan.
  • Våra uppföljningar visar att i snitt femtio procent av de studerande har fått jobb på sin LIA-plats efter utbildningen.

 

 

Europass-tillägg

Om du vill studera eller söka arbete inom EU kan du få ett Europass-tillägg till din yrkeshögskoleexamen.

Europass-tillägget beskriver kort din utbildning och vilken yrkesroll du har blivit kvalificerad för. Tillägget gör det möjligt för personer i andra länder att förstå vad ditt examensbevis innebär och enklare för dig att söka arbete eller vidare studier inom EU.

Det är utbildningsanordnarens (skolans) ansvar att ta fram Europass-tillägg till ditt examensbevis. Prata med skolan om du vill ha Europass-tillägget.

 

 

Ansökan och antagning

Här kan du läsa mer om behörighetsregler, antagningskrav och hur du går till väga för att ansöka. För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

På många utbildningar finns det även krav på så kallade särskilda förkunskaper.  Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet.

 

Varje utbildningsanordnare sköter själva antagningen till sina utbildningar. Kontakta alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av.

Sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning.

 

 

Studiemedel och studieavgifter

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från CSN och nästan alla är avgiftsfria. På flertalet YH-utbildningar är det kostnadsfritt att studera, men det finns några få som tar ut en studerandeavgift. På samtliga utbildningar måste du själv betala för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning. Kolla alltid upp alla eventuella kostnader innan du anmäler dig till en utbildning.

Alla utbildningar berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det gäller även LIA-perioderna (Lärande i arbete) som är förlagda ute på en arbetsplats.

 

Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats

Kortfattad statistik Yrkeshögskolan 2020