MYH kvalitetsgranskning gav högsta betyg

MYH – Myndigheten för yrkeshögskolan har genomfört en fördjupad kvalitetsgranskning av utbildningen Servicetekniker – industri & automation i Ljungby, anordnad av IRC Ljungby AB.

Granskningen omfattade hela utbildningen och utgick från de tolv kvalitetskriterier som grupperas i fyra granskningsområden – ledningsgruppen, lärande, lärande i arbete (LIA) och kvalitets- och värdegrundsarbete.

Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer att utbildningen har mycket hög kvalitet.