Yrkeshögskolan har gjort sig känd som en utbildningsform som leder till jobb. Nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) befäster bilden och visar dessutom att andelen som får rätt jobb efter examen ökar. Enligt en mätning där examinerade fått uppge i vilken omfattning deras sysselsättning överensstämmer med utbildningen svarade i den senaste mätningen 92 procent att arbetet åtminstone till viss del överensstämmer, svarsalternativet är en hopslagning av ”Helt och hållet” och ”Till viss del”. Det är framförallt andelen som överensstämmer helt och hållet som ökat från 69 till 71 procent.

– Matchning är en av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden just nu och därför är det viktigt för oss att så många som möjligt hamnar i rätt jobb efter examen. Det här är konjunkturkänsliga siffror och vi är nöjda med att det fortsätter gå åt rätt håll, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson.

De nya uppgifterna visar också att andelen i arbete efter examen totalt sett fortfarande är 93 procent och att andelen som fått jobb där de gjort sina LIA ökat från 53 till 56 procent.

Från och med 2019 är SCB den myndighet som samlar in och ansvarar för statistiken avseende yrkeshögskolan. Du kan fortsatt hitta statistik här på myh.se, men de publiceras även hos SCB.

I februari 2020 publicerar vi den årliga sysselsättningsrapporten som bygger på SCB:s statistik avseende YH-studerandes inträde på arbetsmarknaden.