Vill du ha bästa chansen att få jobb?

Yrkeshögskolan ger allt fler jobb* och dessutom – fort!

Enligt en rapport, baserad bl a på enkätundersökningen, utgiven den 12 februari 2018, har:

  • 93 % av de yrkeshögskolestuderande som tog yrkeshögskoleexamen under 2016,
    var i arbete (när man sammanställde resultaten ett år senare);
  • 80% av dem fick jobb inom en månad efter avslutad utbildning;
  • 92% hade jobb inom 6 månader.
  • De utbildningsområdena som snabbast och säkrast gav anställning,
    var Teknik & tillverkning samt Data/IT .

 

* Jämför: För ca fem år sedan var resultatet att ca 86% av fd yrkeshögskolestuderande hade jobb
ett år efter sin yrkeshögskoleexamen och idag ligger den – på ca 93%. Det har skett en succesiv
förbättring under hela femårsperioden.